Tag - Trúc Ngược

Cây Thủy Trúc

Cây Thủy Trúc
Tên cây: Cây Thủy Trúc
Tên gọi khác: Cây Lác Dù, Trúc Ngược
Tên khoa học: Cyperus involucratus / Cyperus alternifolius
Họ thực vật: Cyperaceae (họ Cói)
Cây có nguồn gốc từ Madagasca, và sang trồng phổ biến ở Việt Nam.