Tag - Cây lê ki ma

Cây Trứng Gà

Cây Lê ki ma thuộc loại thân gỗ trung bình. Cây có độ cao trung bình đạt từ 12 đến 18m. Cây sống lâu năm. Cành nhánh dày và nhiều, mọc tập trung ở phần ngọn.
Lá lê ki ma có hình mũi mác, dài từ 5 đến 15cm. Lá xanh quanh năm, hóa vàng khi chuẩn bị rụng xuống.
Hoa lê ki ma có hình trứng, nhỏ và có màu trắng sữa xanh. Hoa mọc ra từ nách lá và […]