Tag - Cây Bách Thủy Tiên

Cây Hoa Bách Thủy Tiên

Cây Hoa Bách Thủy tiên
Tên cây: Cây Bách Thủy Tiên
Tên gọi khác: Cây thủy cúc, từ cô lá tim
Tên khoa học: Echinodorus cordifolius
Họ thực vật: Alismataceae
Bách thủy tiên có nguồn gốc từ Bắc Mỹ và miền bắc của Nam Mỹ.