Tag - tre nga

Cây Tre Ngà

Thân: có màu vàng có điểm sọc xanh đặc trưng, thân có nhiều đốt dài đều nhau, thân và ruột đều đặc. Cây cao k
hoảng từ 8 đến 12 m. Có đường kính 8 cm.
Hoa tre có màu vàng nhạt như màu đất,có mùi thơm hơi nồng, nhưng chỉ nở hoa duy nhất một lần vào lúc cuối đời. Thời gian cây nở hoa trong vòng từ 5 đến 60 năm tuổi/lần.
Đăc điểm sinh trưởng
Cây tre ngà có tốc […]