Tag - phượng hồng

Cây Phượng vĩ đỏ

Cây Phượng vĩ đỏ thuộc loại cây ưa sáng, phát triển tốt ở những nơi có đất dinh dưỡng tốt, ẩm. Tuy nhiên vẫn chịu được trong điều kiện khô hạn và đất mặn.
Tốc độ sinh trưởng: trung bình
Phù hợp với: đất giàu chất dinh dưỡng, hút ẩm tốt.
Cây phượng vĩ hoa đỏ được trồng trực tiếp dưới những khoảng đất rộng, giúp cây phát triển và tỏa bóng rộng.
Cách chăm sóc cây
Cây ưa sáng, sinh trưởng và phát […]