Tag - hoa tai tượng

Cây Tai Tượng

Cây Tai Tượng
Tai tượng đỏ (danh pháp hai phần: Acalypha wilkesiana) là loài cây bụi thường xanh thuộc chi Cỏ tai tượng.
Cây này cao đến 3 m, tán rộng đến 2 m.
Sinh thái : Tốc độ sinh trưởng: Trung bình
Cây phát triển tốt trong điều kiện che bóng một nửa, đất thoát nước tốt đồng, cung cấp vừa đủ nước cho cây và bảo vệ khỏi tác hại của gió.
Tai tượng đỏ được dùng để chữa một số bệnh […]