Tag - xử lý khi cây bị úng nước

Làm gì khi cây bị héo

Cây bạn mua về sau vài ngày bị héo, cây trồng lâu năm bỗng nhiên bị héo bạn không biết làm gì. Hãy bình tĩnh và đọc các chỉ dẫn của chúng tôi:
Có nhiều nguyên nhân nhưng trước tiên tự hỏi bạn đã tưới nước và đảm bảo đủ nước cho cây chưa. Hãy kiểm tra đất quanh gốc cây đào sâu xuống 5-10cm nếu đất khô vón cục tức bạn đã không cho cây uống nước.

Nếu trường hợp […]