Tag - Thiết kế vườn hoa Trung tâm hội nghị quốc gia

Thiết kế vườn hoa Trung tâm hội nghị quốc gia

Thiết kế vườn hoa Trung tâm hội nghị quốc gia
Năm: 2016
Hạng mục: Thiết kế cảnh quan vườn hoa
Địa điểm: Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia, Phạm Hùng, Hà Nội