Tag - thanh tú

Cây Thanh Tú

Cây Hoa Thanh Tú
Cây thanh tú còn được gọi là cây bất giao
Tên khoa học: Evolvulus alsinoides, Evolvulus glomeratus
Thuộc họ bìm bìm – Convolvulaceae.
Cây hoa thanh tú có tên tiếng Anh là Blue Daze, có sắc xanh thiên thanh tự nhiên, lạ mắt, độc đáo.
Thanh tú lại rất sai hoa