Tag - Terminalia nigrovenulosa

Cây Chiêu Liêu

Cây Chiêu Liêu
Tên khoa học: Terminalia nigrovenulosa
Họ: Thuộc họ Bàng – Combretaceae.
Tên thương phẩm: Chebulic myrobalan.
Chiêu Liêu có nguồn gốc từ Singgapo và Indonesia
Chiêu Liêu được trồng chủ yếu ở Nam Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ.
Ở Việt Nam, Chiêu Liêu được trồng tập trung nhiều nhất ở các tỉnh thuộc Tây Nguyên. Ngoài ra còn được trồng ở các tỉnh miền Nam như  Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Phước, Tây Ninh, An Giang.

Đặc điểm hình thái:
(more…)