Tag - Strelitzia reginae

Cây Chuối Thiên Điểu

Cây chuối thiên điểu
Thiên điểu hay hoa chim thiên đường
Tên khoa học: Strelitzia reginae.
Là một loại cây thân thảo sống nhiều năm, thuộc chi Thiên điểu họ Chuối rẻ quạt.
Cây này có nguồn gốc từ các nước miền nam châu Phi và châu Mỹ nhiệt đới.
Tên khoa học của nó là để tưởng nhớ tới Charlotte của Mecklenburg-Strelitz, hoàng hậu của vua George III của Anh.