Tag - sân vườn trung cư

Chọn lựa cây xanh trong sân vườn các khu trung cư cần lưu ý gì?

Chọn lựa cây xanh trong sân vườn các khu trung cư cần lưu ý gì?
Cây Xanh trong các khu trung được đăch biệt quan tâm. Hiện tại có rất nhiều khu trung cư mọc lên, các khu đô thị được xây dựng trên tiêu chuẩn không gian xanh. Các chủ đầu tư quan tâm tới cây xanh nhiều hơn, cây xanh trong khu trung cư không còn là nên có mà là bắt buộc trong các luật về đầu […]