Thiết kế sân vườn đẹp – thiết kế cải tạo trạm dừng nghỉ kết hợp sinh thái Thành Phố Uông Bí – Tỉnh Quảng Ninh

Thiết kế cải tạo trạm dừng nghỉ kết hợp sinh thái Thành Phố Uông Bí – Tỉnh Quảng Ninh
Với diện tích 5ha tổng thể diện tích thiết kế là một nhà máy sản xuất, theo yêu cầu của chủ đầu tư và dự định kinh doanh nơi đây tương lai sẽ trở thành trạm dừng nghỉ cho các tour du lịch của Hạ Long.