Tag - Nhất Nhất Chi Mai

Cây Hồng Mai

Cây Hồng Mai
Tên cây: Cây Hồng Mai
Tên gọi khác: Cây nhất chi mai
Tên khoa học: Jatropha pandurifolia Andr
Họ thực vật: thuộc họ Thầu dầu(Euphorbiaceae)

Cây Hồng Mai có nguồn gốc ở Bắc Mỹ được du nhập và trồng ở khá nhiều quốc gia thuộc khu vực nhiệt đới, trong đó có Việt Nam. (more…)