Tag - nhà thầu cây xanh samsung thái nguyên

Thi công cảnh quan Samsung Elictronic Thái Nguyên

Thi công cảnh quan cây xanh Samsung Elictronic Thái Nguyên
Năm thực hiện: 2013
Gói Thầu: cảnh quan cây xanh Samsung Elictronic Thái Nguyên
Chủ Đầu Tư: Samsung Everland
Địa Điểm:Phổ Yên, Thái Nguyên