Tag - muồng hoàng yến

Cây Osaka hoa Vàng

Cây Osaka hoa vàng
Tên thường gọi: Osaka vàng, có tên gọi khác là Muồng hoàng yến, Muồng hoàng hậu, Hoa lồng đèn, Bò cạp nước, Bò cạp vàng, Muồng Thái, Mai dây, Cây xuân muộn, Mai nở muộn
Tên khoa học: danh pháp hai phần: Cassia fistula L.
Hhọ Vang của họ Đậu (Fabaceae).
Nguồn gốc từ miền nam châu Á, từ miền nam Pakistan kéo dài về phía đông qua Ấn Độ tới Đông Nam Á và về phía nam tới […]