Tag - Jabuticaba

Cây Nho Thân Gỗ

Những cây Nho thân gỗ to nhất mà chúng tôi tìm thấy tại Trung Quốc cũng chỉ đến đường kính gốc là 30cm và nó rất hiếm có cây nào có độ tuổi lâu năm như vây.
Nhiều cùng còn gọi cây quý hiếm này là Cây Nho Đất vì khi quả nó mọc ra từ gốc lên tới đỉnh ngọn.
Kích thước quả nho thân gỗ tương đương với quả mận, nhưng ít ai ngờ loại quả Brazil này lại […]