Tag - Hyophorbe lagenicaulis

Cây cau Sâm Banh

Cây cau Sâm Banh

Tên thường gọi: Cau Sâm Banh
Tên khoa học: Hyophorbe lagenicaulis
Họ:  Arecaceaea (họ Cau Dừa)
Tên gọi khác: Cau Champagne

Cây cau Sâm Banh ít sâu bệnh, chịu hạn tốt, sống lâu; có tác dụng lọc không khí, trừ tà. Cau Sâm Banh thích hợp trồng ở các khu vực lối đi, vườn hoa, công viên. Cau Sâm Banh được trồng ở phía trước nhà hàng khách sạn cũng rất sang trọng, ngoài ra ở các khu công nghiệp, […]