Tag - hoa trạng nguyên

Cây Hoa Trạng Nguyên

Cây Trạng Nguyên
Tên thông dụng: Cây hoa trạng nguyên
Tên khoa học: Poinsettia pulcherrima
Họ: Euphorbiaceae (Thầu dầu)
Chiều cao cây: 50-60 cm
Cây Trạng Nguyên có thân gỗ bụi cao từ 1-3m. Có 2 loại lá là: lá Xanh và lá bắc. Lá xanh mọc ở thân dạng bầu dài, có răng cưa. Lá bắc ở đầu ngọn của cành, màu đỏ tươi, rất đẹp thường bị lầm là h