Tag - Hoa hồng leo Huntington

Cây hồng hungtingtun hồng

Hoa hồng leo Huntington
Hoa hồng leo Huntington (David Austin) dòng English Rose, cánh kép tròn đầy rất dễ trồng. Hoa nở quanh năm. Giống hồng tuyệt đẹp của dòng cổ điển.
Hoa dần dần hé mở để lộ phần tâm rất nhiều cánh, uốn cong với một kiểu đường vòng rất thu hút. Hoa màu hồng rõ rệt, sắc thái dễ chịu. Mùi hồng cổ điển thoang thoảng và ấm áp làm mê mẩn lòng người.
Cành cây đặc biệt […]

Cây hồng hungtingtun vàng

Hoa hồng leo Huntington
Hoa hồng leo Huntington (David Austin) dòng English Rose, cánh kép tròn đầy rất dễ trồng. Hoa nở quanh năm. Giống hồng tuyệt đẹp của dòng cổ điển.
Hoa dần dần hé mở để lộ phần tâm rất nhiều cánh, uốn cong với một kiểu đường vòng rất thu hút. Hoa màu hồng rõ rệt, sắc thái dễ chịu. Mùi hồng cổ điển thoang thoảng và ấm áp làm mê mẩn lòng người.
Cành cây đặc biệt […]