Tag - Hibiscus rosa-sinensis

Cây Dâm Bụt

Cây Dâm Bụt
Tên cây: Dâm Bụt
Tên gọi khác: râm bụt, bông bụp, bông lồng đèn, mộc cận, chu cận, đại hồng hoa, phù tang, phật tang
Tên khoa học: Hibiscus rosa-sinensis
Họ thực vật: Bông hoặc Cẩm quỳ (Malvaceae)
Cây Dâm Bụt có nguồn gốc Đông Á. Nó thường được trồng làm cây cảnh tại các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.
Đặc điểm cây dâm bụt
Cây dâm bụt thuộc thân bụi nhỏ, chịu nắng rất tốt, phát triển trung bình […]