Tag - duy trì cây xanh đường phố

Chăm sóc cắt tỉa cây xanh đường phố hà nội

Chăm sóc cắt tỉa cây xanh đường phố hà nội
Năm thực hiện: 2015
Gói Thầu: Duy trì cây xanh cảnh quan đường phố
Chủ Đầu Tư: Thành Phố Hà Nội
Địa Điểm: