Tag - đơn vị chăm sóc cây xanh sân vườn

SalalaGreen là đơn vị chăm sóc cảnh quan sân vườn nhà máy Yamaha Sóc Sơn

Chăm sóc cảnh quan sân vườn nhà máy Yamaha Sóc Sơn. Năm thực hiện 2019. Quy mô: 20 ha. Các hạng mục công việc: Chăm sóc cảnh quan sân vườn. Đối tác: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Yamaha Motor Việt Nam. Dưới đây là một số hình ảnh thực tế chăm sóc cây xanh sân vườn.