Tag - Cọ bầu

Cây Cọ Gai

Cây Cọ Gai
Tên thường gọi: Cây Cọ Gai, cây Tro hay Cọ Bầu
Tên khoa học là: Livistona laribus Merr.ex Champ
Họ Cau: (Arecaceae Schultz -Sch).
Cây Cọ Gai là cây gỗ thường xanh, thân cột, mang lá tập trung trên đỉnh thân tạo thành một vòm tán hình cầu, cây thường cao 5-10 m, có thể đạt 25 m khi sống trong điều kiện tối ưu.
Đặc điểm nhận biết cây Cọ Gai
Cọ Gai là cây thân cột cao 10 -12m, đường […]