Tag - chơi cây theo mệnh

Mệnh hỏa có chơi được cây hay không

Mệnh hỏa là một trong 5 mệnh trong phong thủy bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Mỗi người khi sinh trong một thời khắc đều có những số mệnh riêng, trong bản thân mỗi sự vật đều tồn tại 5 mệnh trên nhưng trong điều kiện hoàn cảnh nó sẽ bộ lộ theo các cách khác nhau có mệnh chiếm đa phần.
Những người có tính tình nóng này thì phần hỏa chiếm đa số, các mệnh khác bị […]