Tag - chè xanh

Cây Chè Xanh

Cây Chè Xanh
Cây chè hay cây trà có tên khoa học là Camellia sinensis là loài cây mà lá và chồi của chúng được sử dụng để sản xuất chè (trà – đừng nhầm với cây hoa trà). Tên gọi sinensis có nghĩa là “Trung Quốc” trong tiếng Latinh. Các danh pháp khoa học cũ còn có Thea bohea và Thea viridis.
Chè Xanh có nhiều tác dụng như giải nhiệt, chữa bệnh… nên được trồng nhiều ở mọi nơi. […]