Tag - chăm sóc sân vườn green stars

Chăm sóc cây xanh khu đô thị Green Stars

Chăm sóc cây xanh khu đô thị Green Stars
Năm thực hiện: 2016
Gói Thầu: Chăm sóc cây xanh sân vườn
Chủ Đầu Tư: Công Ty Cổ Phần Ngôi Sao An Bình
Địa Điểm: 234 Phạm Văn Đồng, Hà Nội