Tag - cây xanh cảnh quan bắc ninh

Thi công cảnh quan cây xanh Samsung Elictronic Bắc Ninh

Thi công cảnh quan cây xanh Samsung Elictronic Bắc Ninh
Năm thực hiện: 2015
Gói Thầu: cảnh quan cây xanh Samsung Elictronic Bắc Ninh
Chủ Đầu Tư: Samsung Everland
Địa Điểm:Yên Phong, Bắc Ninh