Tag - Cây Việt Quất

Cây Việt Quất

Cây Việt Quất
Tên thường gọi: Cây Việt Quất
Tên khác : ỏng ảnh, Sim Úc
Tên khoa học : Blueberry
Việt quất đen hay ỏng ảnh là tên chỉ một số loài thực vật thuộc chi Việt quất, họ Thạch nam, có dạng cây bụi và có khả năng cho quả mọng tròn nhỏ ăn được, có màu sậm gần như đen.
Loài được mọi người biết đến nhiều nhất trong nhóm này là Vaccinium myrtillus.