Tag - cay va

Cây Vả

Cây Vả là loài có nguồn gốc từ dãy Hymalaya, miền nam Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam.
Là loài cây thường xanh, nhưng trong một số vùng khí hậu, nó có thể rụng lá trong mùa đông.
Cây Vả thuộc cây gỗ vừa có thân và cành to, cây thường xanh nhưng trồng xứ lạnh bị rụng lá vào mùa Đông, lá hình tim gần như tròn có kích thước lớn phiến lá to. Quả Vả to […]