Tag - cây trồng thiếu sang

Các loại cây trồng được trong điều kiện thiếu sáng

Cây là sản phẩm tuyệt vời của tự nhiên. Cây lớn lên sinh trưởng và hấp thụ ánh sáng mặt trời để quang hợp tổng hợp ra các chất hữu cơ cung cấp cho toàn bộ trái đất. Trong muôn vàn các loài, các họ thì theo mặt hấp thụ ánh sáng mà các nhà khoa học chia ra làm cây hấp thu ánh sáng trực tiếp (cường độ sáng lớn), cây hấp thu ánh sáng trung bình, cây […]