Tag - cay tre

Cây tre Xanh

Tại Việt Nam có rất nhiều loại tre, có loại thân có gai trên cành nhánh, có loại thân xanh mượt mềm, thường là tre lấy măng, ăn được. Loại mà chúng tôi đề cập tới là loại cây không có gai.
Hầu hết tre có sức sống mạnh, tuổi thọ cao, xanh mát quanh năm, cây cho bóng mát, ngày xưa người dân hay trồng tre thành hàng quanh nhà, dọc lối ra vào hoặc trồng để lấy măng […]