Tag - Cây trầu bà đế vương vàng

Cây Trầu Bà Đế Vương Vàng

CÂY TRẦU BÀ ĐẾ VƯƠNG VÀNG LÀ LOẠI CÂY PHONG THỦY
Cây Trầu bà đế vương vàng có nguồn gốc từ các hòn đảo salomol. Cây mọc thành bụi nhỏ, thân thảo, phần thành nhiều nhánh và có nhiều rễ khí sinh. Đặc biệt cây dễ thích nghi với không khí nóng ẩm ở nước ta.

Trầu bà là loại cây có bản lá to dày, bóng, đẹp, màu xanh quanh năm.
Lá cây Trầu bà đế vương đỏ xẻ thùy sâu […]