Tag - Cây Thanh tú

Cây hoa Thanh Tú

Cây hoa Thanh Tú
Tên Tường gọi: Cây Thanh tú, cây hoa thanh tú, cây bất giao
Tên khoa học: Evolvulus alsinoides, Evolvulus glomeratus
Họ thực vật: Convolvulaceae (Bìm bìm)
Cây thanh tú còn có tên tiếng Anh là Blue Daze, là một trong ít những cây có hoa màu xanh thiên thanh tự nhiên. Trồng thanh tú trong sân vườn sẽ thu hút được nhiều chim, ong bướm… đây là một trong những mong đợi của người yêu thiên nhiên.