Tag - cây ráy dại

Cây Ráy

Cây Ráy
Tên khác Tên khác: Còn gọi là cây ráy dại, dã vu.
Tên khoa học: Alocasia odora (Roxb) C, Koch.
Thuộc họ Ráy Araceae.
Cây ráy (Mô tả, hình ảnh cây ráy, phân bố, thu hái, thành phần hóa học, tác dụng dược lý…)
Cây ráy là một cây thuốc nam quý, là một loại cây mềm cao 0.3-1.4m, có thể dài tới 5m nhưng phía dưới bò, trên đứng, dưới đất có thân rễ hình cầu sau phát triển dần thành […]