Tag - Cây Mộc Lan Cảnh

Cây Mộc Lan

Hoa mộc lan có lá noãn cứng để tránh bị hỏng do bọ cánh cứng ăn và bò quanh.Cụm hoa đơn độc, hoa sặc sỡ với các lá đài và cánh hoa không thể phân biệt.
Các lá đài này nằm trong khoảng từ 6 tới nhiều; nhị hoa nhiều với các chỉ nhị ngắn, phân dị kém từ bao phấn. Mộc lan tuy sai hoa nhưng khó kết hạt, nếu hiện tượng này xảy ra thì tỷ lệ hạt […]