Tag - Cây leo Kim Ngân

Cây leo Kim Ngân

Cây leo Kim Ngân
Tên thông thường: cây kim ngân hoa, cây nhẫn đông
Tên khoa học: Lonicera japonica Thumb
Họ thực vật: Caprifoliaceae (họ kim ngân)
Cây kim ngân hoa là loài cây có hoa với 2 dạng cây là cây bụi và cây dây leo. Cây kim ngân hoa dạng bụi thường dùng trồng hàng rào, tạo bức màn chắn cây xanh lý tưởng. Cây kim ngân hoa dạng dây leo được sử dụng trồng giàn, vòm cổng hay tường […]