Tag - cây lá trắng

Cây Lá Trắng

Cây Lá Trắng
Tên cây: Cây lá trắng.
Tên gọi khác: Cây bạch trạng.
Tên khoa học: Cordia latifolia
Họ thực vật: Cordia latifolia
Đặc điểm hình thái cây lá trắng
Cây lá trắng hay cây bạch trạng là loại cây có thân gỗ, mọc nhiều cành nhánh. Cây có tán lá rộng, có phiến hình xoan thuôn dài, đầu nhọn. Cây lá trắng – cây bạch trạng có hình dáng và màu sắc rất đặc biệt, cây có lá mày xanh nỏn hoặc […]