Tag - cây kè nhật

Cây Kè Nhật

Cây Kè Nhật
Kè Nhật tên gọi khác cây cọ nhật
Tên khoa học Licuala grandis
Thuộc họ thực vật  Arecaceae (Cau)

Đặc điểm cây Kè Nhật
Khi cây trưởng thành có chiều cao trung bình 1 – 3 m.
Cây kè nhật thuộc họ Cau nên cây thân thường có những vết sẹo do lá rụng để lại tại những đốt giống như cây Cau lùn.  Trên bẹ lá có gai nhọn và mọc dều hai vành mép bẹ lá. Lá chỉ mọc tập […]