Tag - Cây Huỳnh Liên

Cây Huỳnh Liên Hoa Vàng

Cây Huỳnh liên hoa vàng
Tên cây: Cây Huỳnh Liên
Tên khoa học: Tecoma stans
Họ thực vật: Bignoniaceae (Núc nác)
Đặc điểm
Huỳnh Liên là cây thân gỗ nhỏ cao trung bình từ 3m-4m có thể cao tới 10m, có nhiều nhánh, phát triển mạnh và phù hợp với nhiều địa hình.
Lá kép dạng lông chim, có nhiều răng cưa mọc đối, phình to ở giữa tập trung nhiều ở đầu cành và có lông nhỏ. Thân phân nhiều nhánh, mọc từ gốc, […]