Tag - Cây hoa Thực Dược

Cây hoa Thực Dược

Cây hoa Thực Dược
Cây hoa thược dược có tên khoa học: Dahlia pinnata
Họ Cúc. Cây thược dược có nguồn gốc từ Mexico với hơn ngàn loài.
Cây hoa thược dược là cây thân thảo, cây cảnh hoa. Cây thường được trồng ngoài trời.
Đặc điểm hoa thược dược: Cây thược dược là cây thân thảo lâu năm, cao khoảng 0.5 – 1.5 m. Rễ thịt to, hình cầu. Thân cây thẳng đứng, có phân nhánh. Lá mọc đối xứng, có rãnh […]