Tag - Cây hoa mua

Cây Hoa Mua

Cây Hoa Mua
Tên cây: Cây Hoa Mua
Tên gọi khác: Cây Mua
Tên khoa học: Melastomataceae
Họ thực vật: Mua
Chủ yếu ở vùng nhiệt đới, hai phần ba các chi có nguồn gốc ở vùng Tân Thế Giới bao gồm 188 chi và 5000 loài
Đặc điểm cây hoa mua
Cây Hoa Mua là loài cây thân thảo, cây bụi hay thân gỗ, sống một hoặc nhiều năm, cao trung bình 2m. Lá mọc đối, có gân lá dọc dài hai bên, lá […]