Tag - Cây hoa giấy

Cây Hoa Giấy

Cây Hoa Giấy
Tên Việt Nam: Cây Hoa Giấy
Tên Khoa học: Bougainvillea spectabilis Willd
Nguồn gốc: Cây có nguồn gốc từ Brazil (Nam Châu Mỹ), và cây được trồng rất rộng rãi làm cây cảnh leo ở các tỉnh phía nam nước ta ( thậm chí làm cây uốn thế trồng ở chậu).
Đặc điểm chung của cây hoa giấy
Cây leo, thân gỗ lớn, mập, khỏe, mọc nhanh. Cành nhánh nhiều, vươn dài. Lá đơn mọc cách, phiến hình trái xoan, hay […]