Tag - Cây hoa dạ yên thỏa

Cây hoa Dã Yến Thảo

Cây hoa Dã Yến Thảo
Tên thường gọi: Cây hoa dạ yên thỏa, cây hoa dã yến thảo
Tên tiếng anh: Petunia
Tên khoa học: Petunia hybrida
Họ thực vật: Solanaceae (họ cà chua)
Chiều cao: 30 – 40 cm