Tag - cây hải đằng

Cây Hoa Dừa Cạn

Cây Hoa Dừa Cạn
Tên thường gọi: cây dừa cạn, cây rau dừa, cây hải đằng, cây dương giác, cây bông dừa, cây trường xuân hoa
Tên khoa học: Catharanthus roseus
Họ: Apocynaceae (Trúc đào)
Chiều cao : 25 -35 cm ( Tính cả chiều cao chậu)
Nguồn gốc xuất xứ: Phổ biến trên toàn thế giới
Hiện nay cây dừa cạn được gây trồng làm cảnh. Cây có đặc điểm thân cỏ, có chiều cao từ 40 – 80 cm, có nhựa trắng, lá […]