Tag - Cây Dã Hương

Cây Long Não

Cây Long Não được ưa trồng ở các con đường vì lá của chúng có khả năng hấp thụ các ion kim loại nặng làm sạch môi trường. Chúng giúp tạo ra môi trường ôzôn rất mạnh. Do đó, khi đứng ở dưới những cây này, người ta sẽ cảm thấy dễ thở, cơ thể thoải mái và thư thái.
Cây Long Não có tán rộng, lá xanh tốt quanh năm. Nó được trồng cây ven đường lấy bóng mát […]