Tag - cây cô tòng lá mít

Cây Cô Tòng Lá Mít

Tên thường gọi: Cây cô tòng lá mít
Tên khoa học: Codiaeum variegatum var. pictum
Họ thực vật: Euphorbiaceae (họ thầu dầu)
Chiều cao: 30 – 40 cm