Tag - cây chuối rẻ quạt

Cây Chuối Rẻ Quạt

Cây chuối rẻ quạt
Tên thông thường: Chuối rẽ quạt
Tên khoa học: Ravenala madagascariensis
Tên tiếng anh: Traveller’s tree
Họ : Strelitziaceae (Thiên điểu)
Nguồn gốc: Madagasca
Tốc độ sinh trưởng nhanh.
Khác hẳn cây chuối nơi miền quê, chuối rẽ quạt là một loại chuối đặc biệt, có nguồn gốc là vùng đất Madagasca, vùng đất nổi tiếng với đa chủng loại thực vật.