Tag - Cây Cam

Cây Cam

Cây Cam
Cây cam có tên khoa học Citrus sinensis và tên tiếng Anh Orange, cam cùng họ với bưởi nhưng có quả nhỏ hơn, xuất xứ từ Đông Nam Á, Ấn Độ.
Cây cam với nhiều quả ngọt ngon, thanh nhiệt giải độc tốt được nhiều người trồng trong vườn nhà trong điều kiện các loại hoa quả trên thị trường bị tẩm ướp quá nhiều chất độc hại.