Tag - cây bóng mát đường phố

10 Các loại cây bóng mát đường phố khuyến khích trồng?

Cây xanh đường phố phải đáp ứng được các yêu cầu sau:
Cây bóng mát là cây lâu năm có rễ ăn sâu, khó bị gãy đổ, cây dáng thẳng
Cây có tán lá, hoa đẹp, bền và ít rụng lá
Cây không có quả thu hút côn trùng, động vật
Cây Không có độc và gai gây thương tích cho người đi đường
[…]